[Trường trung học Canada] Sooke Schools International Student Program tỉnh British Columbia

Sooke School District là hội đồng trường công lập được trang bị nhiều thiết bị tân tiến đạt tiêu chuẩn quốc tế, giúp nâng cao chất lượng giảng dạy, từ đó dìu dắt học sinh học tập thành công và…

Snow caused the closure of schools, slick roads, power outages on vancouver island

Snow caused the closure of schools, slick roads, power outages on vancouver island Snow caused the closure of schools, slick roads, power outages on vancouver island. Heavier than expected snowfall closed roads and schools and interrupted power for more than 43,000 BC Hydro…